Березин  Сергей (Одесса) 
Биография Евгения Георгиевича Кагарова: архивные поиски на историографическую тему(ст.12)
 
Божко Олександор (Київ) 
Давньовірменська «Кам’янецька хроніка» як джерело вивчення взаємовідносин Речі Посполитої з Османською імперією, Молдавським і Волоським князівствами в XV- XVII ст (ст.23)


Борик Ірина (Бережани) 
«Вірменська історія» східногалицьких земель в сучасній українській історіографії (др. пол. ХХ ст. - поч. ХХ І ст.) (ст.26)


Булгакова-Ситник  Людмила(Львів) 
Текстиль вірменського походження: типологія та стилістика (на матеріалах музею Етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України)  (ст. 38)


Бузейчук Володимир
Геноцид вірмен та Голодомор українців – історичні та політичні паралелі