СПІЛКА ВІРМЕН УКРАЇНИ
Союз армян Украины

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Комитет по вопросам историко-культурного наследия
 
 
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІРМЕНОЗНАВСТВА  
 
 
 
ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏՈՒԱԼ  ՀԱՐՑԵՐ
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АРМЕНОВЕДЕНИЯ
 
  
ВИПУСК  І  


 
КИЇВ - 2013


Зміст / Содержание

СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ

Олександр Божко (Київ, Україна)

Кам'янецьке вірменське літописання як одне з джерел вивчення історії українських та інших східнослов’янських земель у ХVI-XVII ст. (5)
 
Ірина Гаюк (м.Львів, Україна)
Вірмени в історії україно-угорському-румунських взаємозв'язків (17)

 
Андрій Красножон (м.Одеса, Україна)
Вірменський храм успіння св. Богородиці в контексті  топографії середньовічного Аккермана (44)


Олександр Осіпян (м.Краматорськ, Україна)
Вірменське купецтво у соціальній структурі населення
 українських земель ХVI-XVII ст………………………………………………….50
 
НОВА ІСТОРІЯ
Мхітар Айрапетян (м.Єреван, Вірменія)
Короткий історичний огляд Вірменської
Константинопольського патріархії………………………………………………72
 
Віктор Акопян (м.П'ятигорськ, Росія)
Матеріальна культура артвінськіх вірмен………………………………………80
 
Христина Амірханян (м.Ростов-на-Дону, Росія)
Г. Х. Чалхушьян і р. Г. Патканян………………………………………………...112
 
Гаяне Арсенян (Москва, Росія)
Образ Йосипа Аргутінського у науковій
 літературі XIX - XX ст. ………………………………………………………….119

Лариса Арутюнян (м. Севастополь, Україна)
Проблеми збереження національної ідентичності сучасної
 вірменської діаспори Криму……………………………………………………130
 
Акоп Давтян (м.Ростов-на-Дону, Росія)
Суспільно-політичне життя Нахічевані-на-дону напередодні і
під час першої світової війни…………………………………………………....144
 
Давід Давтян (м.Одеса, Україна)
Вірменські національні заклади освіти Російської імперії
(Новоросійська і Бессарабська губренія): історико-правовий аспект………164
 
Саркіс  Казаров (Ростов-на-Дону, Росія)
Рафаел патканян, як історик Нахичевані-на-Дону………………………..…..193
 
Сурен Манукян, (Єреван, Вірменія)
Герой вірменського народу Кері. Штрихи до портрету……………………...200
 
Геворг Петросян (Єреван, Вірменія)
Короткий історичний огляд «Союзу вірмен Дерсіма»…………………………….211
 
Вачаган Чалохян (Саратов, Росія)
Вірмени в науковому житті Саратова………………………………………….218
 
Михайло Швецов (Донецьк, Україна)
Про мистецтво вірмен Донбасу…………………………………………………236

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ